Öppet brev till finansminister Magdalena Andersson

Konsultbranschen har hamnat i kläm – nu krävs omedelbara åtgärder.

Dagens extraordinära situation sätter samhällets uppfinnelserikedom, rättvisa och ledarskap på prov. Statens olika åtgärdspaket för att rädda både börsbolag och lokala småföretag är en direkt produkt av detta. Men trots att näringslivet står inför en gemensam motståndare finns det tyvärr ingen one-size-fits-all-lösning som passar alla. Medan utformningen av dagens permitteringssystem varit livsviktig för många företag har den kunskapsintensiva tjänstesektorn hamnat i kläm.

Dagens permitteringsregler säger att minst 70 procent av de anställda inom en driftsenhet måste vara med på korttidsarbete. Dessutom måste den procentuella minskningen av arbetstid vara lika för alla. För oss konsultbolag, med uppdrag som är direkt kopplade till individuella konsulter och team, blir det i praktiken en kontraproduktiv lösning som försämrar vår leveransförmåga.

För att få ta del av statens åtgärdspaket tvingas vi permittera majoriteten av våra konsulter – även de med full beläggning i pågående uppdrag. Utan möjlighet att själva bestämma vilka som permitteras tvingas vi istället acceptera att livsviktiga intäkter går förlorade.

Den kunskapsintensiva tjänstesektorn sysselsätter över 200 000 medarbetare i Sverige. Tillsammans utgör vi en av landets viktigaste branscher och en av världens starkaste konkurrenskrafter inom tech och it. Nu krävs omedelbara åtgärder för att upprätthålla vår position.

Det är kritiskt att regelverket för permitteringar justeras för att harmonisera med tjänstesektorns struktur och vardag i dessa avgörande tider. Därför ställer vi oss bakom samtliga förslag i Lars Stugemos och Per Wallentins artikel Konsulter hamnar mellan stolarna från Di Debatt[1]

Följ principen om lika villkor. Företag ska ha samma chans att överleva krisen oavsett om man har kollektivavtal eller inte.

Ta bort 70-procentsregeln. Ge oss flexibiliteten att permittera i coronadrabbade delar av verksamheten och jobba ostört i de delar som inte blivit påverkade.

Ge oss flexibiliteten att permittera i symmetri med våra kunder. Där ingår friheten att enbart permittera de konsulter vars uppdragsgivare stängt sin produktion.

Följ den finska och norska modellen. Anpassa korttidspermitteringar för den kunskapsintensiva tjänsteindustrin. Det kommer spara stora pengar för Sveriges skattebetalare.

Styrelsen, Nyköpings IT-kluster

 

 

[1] Stugemo, L., Wallentin, P. (2020). Konsulter hamnar mellan stolarna. [Elektronisk] Dagens Inustri, 27 Mars. Tillgänglig: Di Debatt [2020-04-20]. https://www.di.se/debatt/konsulter-hamnar-mellan-stolarna/.