NYKIT tipsar om IT-utbildningar

Campus Nyköping i samarbete med Mälardalens Högskola erbjuder kortare distanskurser inriktade mot IT. NYKIT har ett aktivt samarbete med Campus gällande utbildningar och kompetensutveckling. Dessa utbildningar kan med fördel rekommenderas till bolag som har permitterade medarbetare men är givetvis tillgängliga för alla. Tipsa och dela gärna!

Flexibla onlinekurser på masternivå för ingenjörer och mjukvaruutvecklare.

 1. Automatisk testgenerering, 2,5 hp

Datum: 2020-11-09 – 2021-01-17 (deltid 17%)

 • Automatisk testgenerering
 • Metoder för automatisk testgenerering
 • Grunder för täckningskriterier
 • Grunder för slumpmässig testgenerering
 • Täckningskriterier för mjukvara
 • Automatisk modellbaserad testdesign

Mer info och anmälan: https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/futuree-automated-test-generation

 

 1. Deep Learning för industriell bildbehandling, 2,5 hp

Datum: 2020-10-12- 2020-11-29 (deltid 25%)

 • Bildbehandling: introduktion till industriell bildbehandling med Big Data, grundläggande principer för bildbehandlingstekniker.
 • Deep Learning med neutralt nätverk: översikt av neutrala nätverk som klassificerare, introduktion till länkande neutrala nätverk, Deep Learning-arkitektur.
 • Användning av verktyg för Deep Learning: implementering för bildklassificering och objektigenkänning, genom tex Keras.

Mer info och anmälan: https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/futuree-deep-learning-for-industrial-imaging

 

 1. Introduktion till infrastrukturer för IoT, 2,5 hp

Datum: 2020-10-05 – 2020-12-13 (deltid 17%)

 • Nivåer i IoT-infrastrukturer
 • Sensorer och aktuatorer (ställdon)
 • Styrenheter för IoT
 • Operativsystem för IoT
 • Nätverksprotokoll för IoT
 • Grundläggande cloud computing
 • Grundläggande fog/edge computing – Industriella IoT-applikationer

Mer info och anmälan: https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/futuree-introduction-to-iot-infrastructures

 

 1. Kvalitetssäkring: Modellbaserad tesning i praktiken, 2,5 hp

Datum: 2020-11-09- 2021-01-17 (deltid 17%)

 • Introduktion till modellbaserad testning
 • Metoder för modellbaserad testning
 • Grunder för modellering av kravspecifikationer
 • Grunder för modellering av mjukvara
 • Täckningskriterier för modeller
 • Modellbaserad testdesign

Mer info och anmälan: https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling

 

 1. Kvalitetssäkring- regressionstestning och felprediktering 2,5hp

Datum: 2020-08-31 – 2021-01-17 (deltid 10%)

 • Introduktion till regressionstestning och val av regressionstestselektion (RTS)
 • Metoder för RTS
 • Grunder för RTS
 • RTS för olika applikationer
 • Introduktion till felprediktion (SFP) för programvara, och dess fördelar
 • Klasser av prediktionsvariabler SFP
 • Tekniker för SFP
 • SFP-metodik

Mer info och anmälan: https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/prompt-quality-assurance—regression-testing-and-fault-prediction

 

 1. Kvalitetsäkring – upptäcka fel genom formell verifering, 7,5hp

Datum: 2020-09-14 – 2021-01-17 (deltid 25%)

 • Transitionssystem
 • modal logik
 • modellering
 • verifiering med model-checking
 • deduktiv formell verifiering
 • kontraktbaserad verifiering av program
 • Exempel på verktyg som kommer att användas i kursen är: UPPAAL. PVS, VCC, Dafny etc.

Mer info och anmälan: https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/prompt-quality-assurance—catching-bugs-by-formal-verification

 

 1. Modellbaserad utveckling: teori och praktik, 7,5hp

Datum: 2020-08-31 – 2021-01-27

 • Introduktion till programutveckling och modellering
 • Modellbaserad utveckling, modellbaserad arkitektur
 • Metamodellering, modelleringsspråk, domänspecifika språk
 • UML, profilering, aktionsspråk
 • Modelltransformering, klassificering av modelltransformationer
 • Evolutionshantering inom modellbaserad utveckling

Mer info och anmälan: https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/prompt-model-based-development-theory-and-practice-mbd-tp

 

 1. Praktisk cybersäkerhet, 5hp

Datum: 2020-08-31 – 2021-01-17 (deltid 17%)

Kursen ger överblick av de definierande egenskaperna hos webapplikationer och den applikationsklass de tillhör, samt identifierar olika säkerhetsutmaningar relaterade till de olika intressenterna: användarna, applikationsleverantören och tjänste- och kodbiblioteksleverantörer. I kursen behandlas koncept såsom tillståndsfrihet, konfidentialitet, integritet, åtkomstkontroll, autentisering, samt sessionshantering och attacker som hör till dessa koncept. Vidare berör kursen olika typer av injektionsattacker – attacker där programkod, på ett eller annat sätt, fås att köra på klient- eller serversidan.

Mer info och anmälan: https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/prompt-applied-cybersecurity

 1. Prediktiv dataanalys, 2,5hp

Datum: 2020-11-30 – 2021-01-17

 • prediktiv analys och maskininlärning som metod
 • Datakaraktärisering och visualisering: presenterar industriella fallstudier med associerade viktiga tekniska aspelter i samband med identifiering av trender och mönster i industriell data.
 • Prognostisering: utmaningar vid prognostisering; modellering av data och val av maskininlärningsalgoritm för prediktiv analys samt metoder för modellutvärdering.

Mer info och anmälan: https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/futuree-predictive-data-analytics

 1. Statistisk analys i industriella system, 2,5hp

Datum: 2020-10-05 – 2020-12-13 (deltid 17%)

 • Distribuerande kontrollsystem och funktionsnivåer hos industriella kontrollstystem
 • Nivå-2 mjukvaruarkitektur hos kontrollsystem
 • Datalagringstekniker och översikt över relationsdatabaser
 • SQL-satser, syntax och översikt av relationsdatabaser
 • Introduktion till R-mjukvarumiljön, dataanpassning och -visualisering
 • Grunderna i sannolikhetsteorin, matematisk statistik och deras tillämpningar på komplexa industriella system
  Regressionsanalys och variansanalys (ANOVA) av industridata
 • Regressionsanalys och statistiska tester (deltagarna kan analysera eget data eller ta exempel från litteraturen)

Mer info och anmälan: https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/futuree-statistical-analysis-in-industrial-systems

 

 1. System-av-system, 2,5hp

Datum: 2020-08-31 – 2021-08-31 (deltid 25%)

 • Begreppet system-av-system och olika undertyper
 • Underliggande principer av systemteori och systemteknik
 • Metoder och verktyg för utveckling av system-av-system
 • Arkitekturen hos ett system-av-system och hur den kan beskrivas
  Interoperabilitet mellan de ingående delarna, samt underliggande principer för informationsrepresentation.
  Affärsmodeller och incitament för samarbete mellan system.
 • Analys av trovärdighet hos system-av-system, inklusive risker och säkerhet.

Mer info och anmälan: https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/futuree-systems-of-systems-engineering

 

 1. Säkerhetskritisk mjukvara, 6hp

Datum: 2020-08-31 – 2021-01-17 (deltid 25%)

 • Introduktion till funktionssäkerhet. Modulen förmedlar kunskaper som ger ökad förståelse för relationen mellan inbyggda system/säkerhetskritiska system/olyckor/komplexitet/ utvecklingsmodeller/certifiering/”the safety case”
 • Analys- och modelleringsmetoder. Genomgång av säkerhetsanalys- och modelleringsmetoder för utveckling av säkerhetskritiska system.
 • Verifiering och validering av säkerhetskritisk mjukvara. Genomgång av generella V&V-metoder samt analysmetoder för att verifiera och validera mjukvara.
 • Arkitekturer för säkerhetskritiska system. Genomgång av hur säkerhet påverkar arkitekturdesign och tillförlitlighet.

Mer info och anmälan: https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/prompt-safety-critical-software